Test je kennis

Wil je graag eens weten hoe het is gesteld met jouw kennis van de wapenwetgeving of wil je je voorbereiden op je examen dan zit je hier goed.

Hieronder staan 20 vragen voor je klaar telkens met betrekking over de examenvragen zoals gesteld op het theoretisch examen voor het behalen

van je licentie. Telkens je deze pagina vernieuwd krijg je 20 andere random vragen. Op het einde krijg je je resultaten en waar het fout ging te zien.

Veel succes.

Resultaten

-

Goed gedaan.

Jammer, jouw score is onvoldoende, volgende keer beter.

#1 Om munitie aan te kopen, dient de houder van een sportschutterslicentie:

#2 Het aantal schietbeurten dat noodzakelijk is om de licentie jaarlijks te verlengen, dient gespreid te zijn over:

#3 Medard is houder van een wapenvergunning voor een pistool. Hij vraagt een sportschutterslicentie aan in wapencategorie B. Bij zijn aanvraag:

#4 De houder van een sportschutterslicentie

#5 De jaarlijkse geldigverklaring van de sportschutterslicentie wordt aangevraagd

#6 Bij adreswijziging:

#7 Een schietbeurt dient geregistreerd te worden in het sportschuttersboekje:

#8 Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie geldt:

#9 Een richtmiddel dat een laserstraal projecteert op een doel is:

#10 Een vrij verkrijgbaar wapen met historische, folkloristische of decoratieve waarde:

#11 Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

#12 De theoretische proeven in het kader van het sportschuttersdecreet worden afgenomen:

#13 Een pompactiegeweer:

#14 Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur, geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:

#15 Op basis van het sportschuttersdecreet dient de houder van een sportschutterslicentie :

#16 In het sportschuttersboekje

#17 Een pistool behoort tot

#18 Gerard is houder van een sportschutterslicentie geldig voor wapencategorie B

#19 Voor het beoefenen van een dynamische discipline, waarbij wapens gedragen worden in de schietruimte van een erkende schietstand:

#20 Tijdens het vervoer van vergunnigsplichtige wapens en munitie:

Einde

error: