Test je kennis

Wil je graag eens weten hoe het is gesteld met jouw kennis van de wapenwetgeving of wil je je voorbereiden op je examen dan zit je hier goed.

Hieronder staan 20 vragen voor je klaar telkens met betrekking over de examenvragen zoals gesteld op het theoretisch examen voor het behalen

van je licentie. Telkens je deze pagina vernieuwd krijg je 20 andere random vragen. Op het einde krijg je je resultaten en waar het fout ging te zien.

Veel succes.

Results

Goed gedaan.

Jammer, jouw score is onvoldoende, volgende keer beter.

#1. Een semi-automatisch geweer in kaliber .308 Winchester (b.v. een FAL) wordt:

#2. Om de wettige reden “sportief en recreatief schieten” te bewijzen, volstaat het dat de aanvrager van een wapenvergunning

#3. De houder van een geldige sportschutterslicentie moet, bij de aanvraag van een wapenvergunning

#4. In de nieuwe wapenwet worden de wapens ingedeeld in de volgende categorieën:

#5. Gisèle heeft enkel een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B

#6. Een sportschutter mag in het bezit zijn van maximaal:

#7. Voor het vervoer van vrij verkrijgbare vuurwapens (b.v. een HFD wapen waar niet mee geschoten wordt), geldt

#8. Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

#9. Bij verlies van de sportschutterslicentie

#10. Een schietbeurt kan plaatsvinden:

#11. De houder van een voorlopige sportschutterslicentie

#12. Bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie door een minderjarige:

#13. De houder van een sportschutterslicentie

#14. De houder van een sportschutterslicentie

#15. Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

#16. Een beslissing over de aanvraag voor een wapenvergunning moet worden genomen:

#17. Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie geldt:

#18. Vanaf welke leeftijd kan men in vlaanderen schieten met een nietvergunningsplichtig luchtdrukwapen ?

#19. Alcoholische dranken:

#20. Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur, geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:

Einde

error: