Test je kennis

Wil je graag eens weten hoe het is gesteld met jouw kennis van de wapenwetgeving of wil je je voorbereiden op je examen dan zit je hier goed.

Hieronder staan 20 vragen voor je klaar telkens met betrekking over de examenvragen zoals gesteld op het theoretisch examen voor het behalen

van je licentie. Telkens je deze pagina vernieuwd krijg je 20 andere random vragen. Op het einde krijg je je resultaten en waar het fout ging te zien.

Veel succes.

Results

Goed gedaan.

Jammer, jouw score is onvoldoende, volgende keer beter.

#1. Aan de exploitant van de schietstand

#2. De vijfjaarlijkse controle bij wapenbezitters:

#3. Waar mag er met een vergunningsplichtig vuurwapen geschoten worden

#4. Bij verlies of diefstal van het wapen

#5. Een alarmpistool:

#6. Gisèle heeft een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B

#7. Eufrazie is houder van een voorlopige sportschutterslicentie geldig voor wapencategorie B

#8. De verplichting om vergunningsplichtige wapens en munitie buiten het bereik van kinderen en onbevoegde te bewaren:

#9. Na toekenning van de wapenvergunning moet het wapen worden verworven:

#10. Bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie

#11. Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

#12. Philomène is houder van een voorlopige sportschutterslicentie geldig voor wapencategorie A

#13. . Ik ben houder van een (wapen)vergunning voor een semi-automatisch karabijn die werd afgegeven op 25 mei 2017. Ik heb het wapen verworven op 16 juni 2017. Volgende uitspraak is correct:

#14. Als de sportschutter nalaat om tijdig de geldigverklaring van de sportschutterslicentie te vragen:

#15. Hoeveel schietbeurten moeten er in het sportschuttersboekje minstens vermeld zijn om de sportschutterslicentie jaarlijks te verlengen?

#16. Een vergunningsplichtig wapen mag vervoerd worden:

#17. Bij wie wordt de sportschutterlicentie aangevraagd ?

#18. Voor het vervoer van vrij verkrijgbare vuurwapens (b.v. een HFD wapen waar niet mee geschoten wordt), geldt

#19. Een lang luchtdrukkarabijn voorzien van een onverwijderbare geluidsdemper:

#20. Voor het vervoer van vrij verkrijgbare niet-vuurwapens (b.v. luchtdrukwapens), geldt

Einde
error: