Test je kennis

Wil je graag eens weten hoe het is gesteld met jouw kennis van de wapenwetgeving of wil je je voorbereiden op je examen dan zit je hier goed.

Hieronder staan 20 vragen voor je klaar telkens met betrekking over de examenvragen zoals gesteld op het theoretisch examen voor het behalen

van je licentie. Telkens je deze pagina vernieuwd krijg je 20 andere random vragen. Op het einde krijg je je resultaten en waar het fout ging te zien.

Veel succes.

Resultaten

-

Goed gedaan.

Jammer, jouw score is onvoldoende, volgende keer beter.

#1 Bij verlies van de sportschutterslicentie

#2 Een pompactiegeweer:

#3 De wapenvergunning laat toe:

#4 Bij fraude tijdens de registratie van de schietbeurten

#5 De attesten van slagen voor de theoretische proef uitgereikt door de politie

#6 Gisèle heeft een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B

#7 Als het sportschuttersboekje vol is

#8 Vanaf welke leeftijd kan men in vlaanderen schieten met een nietvergunningsplichtig luchtdrukwapen ?

#9 Op eenzelfde dag

#10 De enige verantwoordelijke voor de tijdige aanvraag van de verlenging van de sportschutterslicentie is

#11 Om te slagen voor de theoretische proef:

#12 Een schietbeurt dient geregistreerd te worden in het sportschuttersboekje:

#13 Kan men, bij de aanvraag van een wapenvergunning, de wettige reden “sportief en recreatief schieten” aantonen zonder in het bezit te zijn van een sportschutterslicentie ?

#14 Bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie

#15 Kan men met een sportschutterslicentie een vergunningsplichtig vuurwapen aankopen zonder daarvoor eerst over een vergunning te beschikken

#16 De begeleider van de houder van een voorlopige sportschutterslicentie

#17 De schietbeurten moeten gespreid zijn over minstens 2 trimesters. Voor de berekening van deze trimesters

#18 Een luchtdrukwapen (andere dan een kort wapen waarvan de energie > 7,5J is):

#19 Een pistool behoort tot

#20 Wie tijdens het afleggen van de theoretische proef betrapt wordt op spieken:

#21 Een vrij verkrijgbaar wapen met historische, folkloristische of decoratieve waarde:

#22 Wat moet de houder van een voorlopige sportschutterslicentie doen om een sportschutterslicentie te verkrijgen

#23 Een tweeloop “superposé” wordt:

#24 Mits jaarlijkse geldigverklaring, blijft een sportschutterslicentie geldig voor

#25 Bij wie wordt de voorlopige sportschutterlicentie aangevraagd ?

Einde

error: