Test je kennis

Wil je graag eens weten hoe het is gesteld met jouw kennis van de wapenwetgeving of wil je je voorbereiden op je examen dan zit je hier goed.

Hieronder staan 20 vragen voor je klaar telkens met betrekking over de examenvragen zoals gesteld op het theoretisch examen voor het behalen

van je licentie. Telkens je deze pagina vernieuwd krijg je 20 andere random vragen. Op het einde krijg je je resultaten en waar het fout ging te zien.

Veel succes.

Results

-
Goed gedaan.
Jammer, jouw score is onvoldoende, volgende keer beter.

#1. Een luchtdrukwapen (andere dan een kort wapen waarvan de energie > 7,5J is):

#2. Een visier dat een rood bolletje laat zien (reddot), maar geen straal projecteert op het doel is:

#3. Wapenbezitters die minder dan vijf vergunningsplichtige wapens bezitten:

#4. Indien de gouverneur beslist om een wapenvergunning in te trekken, te beperken of te schorsen, of indien de gouverneur het recht om een wapen voorhanden te hebben intrekt:

#5. De minimumleeftijd voor het aanvragen van een Vlaamse sportschutterslicentie is

#6. Aan een persoon die veroordeeld is voor een misdrijf waardoor elk wapenbezit uitgesloten is:

#7. Tijdens het vervoer van vergunnigsplichtige wapens en munitie:

#8. Op eenzelfde dag

#9. Een wapenvergunning wordt aangevraagd

#10. Medard is houder van een wapenvergunning voor een pistool. Hij vraagt een sportschutterslicentie aan in wapencategorie B. Bij zijn aanvraag:

#11. Kan men met een sportschutterslicentie een vouwgeweer met gladde loop kaliber 12 aankopen

#12. Een automatisch wapen:

#13. De attesten van slagen voor de theoretische proef uitgereikt door de politie

#14. De enige verantwoordelijke voor de tijdige aanvraag van de verlenging van de sportschutterslicentie is

#15. Tijdens het afleggen van de theoretische proef:

#16. Het aantal schietbeurten dat noodzakelijk is om de licentie jaarlijks te verlengen, dient gespreid te zijn over:

#17. Een sportschutterslicentie kan geldig zijn:

#18. Philomène is houder van een voorlopige sportschutterslicentie geldig voor wapencategorie A

#19. Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

#20. Bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie door een minderjarige:

Einde

error: