Test je kennis

Wil je graag eens weten hoe het is gesteld met jouw kennis van de wapenwetgeving of wil je je voorbereiden op je examen dan zit je hier goed.

Hieronder staan 20 vragen voor je klaar telkens met betrekking over de examenvragen zoals gesteld op het theoretisch examen voor het behalen

van je licentie. Telkens je deze pagina vernieuwd krijg je 20 andere random vragen. Op het einde krijg je je resultaten en waar het fout ging te zien.

Veel succes.

Results

Goed gedaan.

Jammer, jouw score is onvoldoende, volgende keer beter.

#1. De enige verantwoordelijke voor de tijdige aanvraag van de verlenging van de sportschutterslicentie is

#2. Een richtmiddel dat een laserstraal projecteert op een doel is:

#3. Bij de aanvraag van een sportschutterslicentie

#4. Bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie

#5. Voor het vervoer van vrij verkrijgbare niet-vuurwapens (b.v. luchtdrukwapens), geldt

#6. De jaarlijkse geldigverklaring van de sportschutterslicentie wordt aangevraagd

#7. Gisèle heeft een voorlopige sportschutterslicentie in wapencategorie B

#8. De houder van een wapenvergunning “model 4” kan munitie kopen

#9. Een tweeloop met gladde loop behoort tot

#10. Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur, geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:

#11. De minimumleeftijd voor het aanvragen van een Vlaamse sportschutterslicentie is

#12. Een sportschutterslicentie kan geldig zijn:

#13. Aan een persoon die veroordeeld is voor een misdrijf waardoor elk wapenbezit uitgesloten is:

#14. Het aantal schietbeurten dat noodzakelijk is om de licentie jaarlijks te verlengen, dient gespreid te zijn over:

#15. In het aanwezigheidsregister:

#16. De houder van een geldige sportschutterslicentie moet, bij de aanvraag van een wapenvergunning

#17. Wat moet de houder van een voorlopige sportschutterslicentie doen om een sportschutterslicentie te verkrijgen

#18. Schuttersvereniging “de tunnelschutters” organiseert een wedstrijd met een prijzentafel

#19. De schietbeurten moeten gespreid zijn over minstens 2 trimesters. Voor de berekening van deze trimesters

#20. Wapenbezitters die minder dan vijf vergunningsplichtige wapens bezitten:

Einde

error: