Organigram

Het organigram van Colt 45 vzw staat hieronder. Naast leden van het bestuur zijn er de ook tarijke medewerkers zoals de coaches/lesgevers die instaan voor de goede en veilige werking van onze schietclub.

error: