Overlijden Denise Van Hauwe 31 maart 2018

Het is met diepe droefheid dat wij u moeten melden dat Denise Van Hauwe, lid van Colt 45 en voorzitter van SV Leeuwen overleden is op zaterdagavond 31 maart 2018. Het bestuur en alle leden van Colt 45 vzw betuigen hierbij hun oprechte deelneming aan Raoul Tavernier, haar nabestaanden, vrienden en kennissen. Denise was een […]

Colt 45 vzw Algemene Leden Vergadering

Beste leden, Op 25 april 2018 vindt de algemene ledenvergadering plaats van Colt 45 vzw. Deze gaat door in Het oude gemeentehuis, Marktplein 4 te 9940 Ertvelde. De algemene ledenvergadering start stipt om 19:00 uur en wordt beëindigd om 22:00 ten laatste. Alle aangesloten leden zijn welkom. Tot dan! Het bestuur van Colt 45 vzw

De Paasweek

Op paaszondag 1 april genieten onze medewerkers van een uitzonderlijk dagje zondagsrust. Het is hen gegund! In paasweek na 1 april krijgt elke schutter een kleine attentie van de paashaas, zolang de voorraad strekt, wanneer men komt schieten. Dus, wees er zeker bij en doe extra je best om goed te schieten, je weet immers […]

Nieuwjaarswensen

Onze beste wensen voor einde 2017 en begin 2018. We sluiten  de schietstand van 23 december tot en met 3 januari 2018. In die periode zuiveren we o.a. onze zandberg. Wanneer U zich geroepen voelt om mee te werken mag U altijd contact nemen met Alex (0473 42 48 42). Wij als bestuur en medewerkers wensen […]

Nieuwe Web Site Colt 45 vzw is gelanceerd

Op 27 august 2017 werd de nieuwe web site Colt 45 vzw gelanceerd

Vandaag werd van start gegaan met onze nieuwe website.  We hopen jullie hiermee 24 uur per dag van de nodige informatie omtrent on club te voorzien. Daarnaast is het de bedoeling jullie op de hoogte te houden van onze agenda, wedstrijden, sluitingsdagen en bijzondere gebeurtenissen.

error: