Wat met de schietbeurten?

Crisismaatregelen tegen Sars-Cov2 virus gepubliceerd | wat met de schietbeurten ? Donderdag 12 maart 2020 heeft de overheid via de media aangekondigd dat alle recreatieve activiteiten tot 3 april 2020 verboden zijn. De draagwijdte hiervan was gisteren lange tijd onduidelijk. De informatie in de pers was immers enkel gebaseerd op uitspraken van de eerste minister […]

Nieuwe Web Site Colt 45 vzw is gelanceerd

Op 27 august 2017 werd de nieuwe web site Colt 45 vzw gelanceerd

Vandaag werd van start gegaan met onze nieuwe website.  We hopen jullie hiermee 24 uur per dag van de nodige informatie omtrent on club te voorzien. Daarnaast is het de bedoeling jullie op de hoogte te houden van onze agenda, wedstrijden, sluitingsdagen en bijzondere gebeurtenissen.

error: